Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal Kimlik Tasarımı bir şirketin görsel kişiliğidir. Görsel bir firma kimliğidir. Kurumsal Kimlik başta müşteriler olmak üzere yatırımcılar, tedarikçiler ve çalışanlar gibi tüm paydaşların zihnindeki genel firma imajıdır.

“İlk izlenim her zaman son izlenimdir”

Anonim

Kurumsal Kimlik Tasarımı bir şirketin veya markanın “bugün kim olduğunu” tanımlamakla beraber “gelecekte ne olmak istiyor” sorusunun cevabını da barındırmalıdır. Bu açıdan bakıldığında aslında Kurumsal Kimlik bir şirketin misyon, vizyon ve değerler tanımlamalarının görsel hale gelmiş şekli olmalıdır.

[Marka: Bir bütün olarak algılanan duygusal kurumsal imaj]

[Kimlik: Marka algısının görünüşü]

[Logo: İşletmeyi en basit şekilde tanımlayan işaret]

Diğer bir açıdan Kurumsal Kimlik Tasarımı farklı olma, ortaya çıkma, görünebilme, farkındalık meydana getirme amaçlarının da ana aktörüdür. Çünkü;

“Ambalajın bir ürünü sattırma gücü yüzde 70. Eğer ambalaj tüketicinin ürünü eline almasını sağlamışsa, yüzde 70 oranında da tüketicinin o ürünü satın almasını sağlayacaktır. Bu oran, çocuklarda daha yukarı çıkabiliyor” 

Desıgn Solutıons’un CEO’su Zdenek Kucera

Teknik açıdan ise Kurumsal Kimlik Tasarımı merkezinde logo – amblem – ve logotype bulunan, buna bağlı olarak tüm kimlik malzemeleri ve dokümanlarının oluşturulduğu, özgün bir sonuç elde etme hedefi olan tasarım süreci olarak tanımlanabilir. Özgün olmalı ve farkındalık meydana getirmeli.

“Tasarım markanızın sessiz elçisidir”

Paul Rand

Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının markalaşma yolundaki önemi markayı insanların görsel hafızalarında farklı bir yere konumlandırmak ve markanın özel olduğu algısını muhatap kitlesine verebilmektir. Kurumsal Kimlik şirketlerin marka oluşturma ve markalaşma yolundaki ilk basamakları olarak konumlandırılabilir. Başlangıçların olabildiğince doğru olması her iş ve sektör için aynı öneme sahiptir. Doğru başlanmayan bir işten elde edilecek verim nispeten çok daha düşük olacaktır.

Kültürümüzde de aslında doğru başlangıç ile ilgili güzel deyişler vardır ve bahsettiğimiz konuyu tek cümlede özetler:

“Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider.”

Anonim

İşte markalaşma yolunda Kurumsal Kimlik ilk iliklediğiniz düğmedir. Hem gömleğinizde hem de şirketinizde deneyebilirsiniz! Fakat birincisi bedava olsa da ikincisi çok pahalıya patlayabilir.

Hexagon Design bu doğru başlangıcı yapabileceğiniz Kurumsal Kimlik Tasarımı oluşturmak için burada!

 • SENİN HİKAYEN

  Kurumsal Kimlik Tasarımı markanızın hikayesidir. Hızlı, basit ve yüksek kalitede görsel bir şekilde hikayenizi anlatabilmenize yardımcı olacağız.

 • SENİN STRATEJİN

  İyi bir strateji ile sizi güçlü rekabet dünyasında fark edilebilir kılmaya ve markanızı insanların gözünde konumlandırmanıza yardımcı olacağız.

 • SENİN MESAJIN

  Mesajın ne? Bunu sen biliyorsun, ulaştığın herkese mesajını anlatmak istiyorsun. Mesajını en iyi şekilde iletmene yardımcı olacağız.

“Hexagon Desıgn ‘a başvurduğunuzda sizin Kurumsal Kimlik çalışmanızı sizden daha fazla önemsediğimizi göreceksiniz.”

Hexagon Desıgn Ekibi

Bunun 2 ana nedeni var:

TUTKU   : İşimizi seviyor ve küçük büyük ayırmaksızın her işi tutkuyla yapıyoruz. Çünkü her projeye “yaptığımız her iş bizim birer yansımamız ve temsilcimizdir” prensibiyle bakıyoruz.

DENEYİM : Kurumsal Kimlik Tasarımının bir şirket için ne kadar önemli olduğunu tecrübelerimizde gördük, yaşadık, biliyoruz.

hexagon design deneli ayraç

Kurumsal Kimlik Tasarımı Felsefemiz ve Tasarım Aşamaları

kurumsal kimlikte kullanılan renklerin anlamları

Kurumsal Kimlik çalışmaları Şirket Kurumsal Kimlik Tasarımı ya da Marka Kurumsal Kimlik Tasarımı olarak yapılabilmektedir. Hexagon Design kurumsal tasarım felsefesi olan “basit fikir, en iyi iş” mottosunun yansımaları her iki tip Kurumsal Kimlik çalışmalarında da kendisini gösterir.

Minimal, basit, sade bir tarz ve çizgilere modern anlayışımızı ilave ederek en iyi işi ortaya çıkartmaya çalışırız ki bu gerçekten çok zor bir iştir: En basit bir şeyde çok şeyler anlatmaya çalışmak. Bizim için iyi bir tasarım budur ve bunu yapan iyi bir tasarımcıdır.

“Tasarım sanatsal olabilir. Tasarım estetik olabilir. Tasarım o kadar basittir ki bu yüzden çok karmaşıktır.”

Paul Rand

Çağın aşırı yoğunluğundan bunalan günümüz insanına yeniden yoğun ve karmaşık imge ve simgeler sunmanın onları markaya yakınlaştırmak yerine uzaklaştıracağını düşünüyoruz.

“Bir şeyi basit bir şekilde anlatamıyorsan, yeterince anlamamışsın demektir.”

Eınsteın

Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının en önemli aktörlerinden birisi de renklerdir. Doğru sektörde, doğru firmada, doğru mesajı vermek için doğru renkleri kullanmak çok önemlidir.

Hexagon Design yapmakta olduğu her çalışmayı bir proje olarak değerlendirir ve o çalışma ile ilgili bir proje yönetimi yapar. Bu felsefe ile hem ekibimiz hem de müşterilerimiz işin tüm aşamalarını sağlıklı bir şekilde görebilir.

Kurumsal felsefemiz temelinde tüm işlerimiz 6 (Hexagon) ana aşamadan oluşmaktadır. Kurumsal Kimlik Tasarımı da 6 ana aşamadan meydana gelmektedir:

 • KAVRAMA

  Müşteri ile yapılan toplantı içeriğinde; müşterinin talebi ile birlikte kurumsal düşünceleri, fikirleri, bakış açısı nitel araştırma yöntemi ile kavramsal olarak elde edilir. Firmanın yaptığı iş ve bulunduğu sektör ile muhatabı olan müşteri kitlesi ve tedarikçi, çalışan gibi diğer paydaşları hakkında araştırma yapılır. Sektördeki rakiplerinin ürün, marka ve değerlerini sunum tarzları incelenir. Bu aşama sonucunda bunların hepsine uygun olacak logo, logotype, renk ve çizgilerle ilgili genel bir kanı oluşur. Aslında işte bu sizin hikayenizdir!

 • BEYİN FIRTINASI

  Hexagon Design bünyesindeki ilgili proje ekibi tarafından beyin fırtınası yapılır. Önceki aşamada elde edilen veriler ışığında; Kurumsal Kimlik Tasarımı ile ilgili ön fikirler, taslaklar, karalamalar oluşturulur. Oluşturabilen ve ortaya her şey tasarımı gerçekleştirecek grafikerde toplanır.

 • UYGULAMA

  Yapılan tüm çalışmaları, taslakları, beyin fırtınalarından elde edilen verileri süzgecinden geçiren grafiker alternatif logo, logotype, renk çalışması yapar. Yapılan bu çalışmalar proje ekibi içerisinde tartışılır. Proje ekibin içerisinde mutabık kalınan çalışmalar üzerinde gereken düzeltmeler yapılır. Değişiklikler yapıldıktan sonra oluşan ilk Kurumsal Kimlik çizgileri müşterinin ön incelemesine sunulur. Böylece ilk somut çalışmalar ortaya çıkartılmış olur. Müşteriden gelen geri bildirimlere göre sonraki aşamaya geçilir.

 • REVİZYON

  Müşterinin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılır. Yapılan revizyonlar proje ekibi içerisinde değerlendirilip son halini aldıktan sonra müşterinin nihai Kurumsal Kimlik çizgileri belirlenmiş olur. Son onayın alınması ile birlikte tüm Kurumsal Kimlik Dokümanları oluşturma aşamasına geçilir.

 • DOKÜMANTASYON

  Artık her şey tamam sayılır! Marka ismi, logo (amblem), logotype, slogan, maskot (temel yapı isteğe bağlı olarak değişir) hazırsa tüm kurumsal dokümantasyon (isteğe bağlı olarak değişir) işlemi tamamlanabilir. Hazır olan Kurumsal Kimlik çizgileri kullanılarak kurumsal dokümanlar 3 alternatifli yerleştirme yapılarak müşteriye sunma aşamasına geçilir.

 • SONUÇLANDIRMA

  Tüm Kurumsal Kimlik Tasarımı ve Kurumsal Dokümantasyon sistemi geniş bir toplantı ve sunum ile müşteriye anlatılır. Sunulan 3 alternatiften seçilen birisinde – varsa – yapılacak revizyonlar belirlenir. Tüm revizyonlar gerçekleştirildikten sonra Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışması son nihai halini almış şekilde müşteriye teslim edilir.

hexagon design deneli ayraç

Kurumsal Kimlik Materyalleri

Her müşterinin Kurumsal Kimlik Tasarımı kapsamında talep edeceği materyaller farklı olabilmektedir. Bu firmanın çalıştığı sektör, pazarlama sistemi, şirket politikası gibi etkenlere göre değişir.

Bu bağlamda Kurumsal Kimlik Tasarımı Materyalleri şu şekilde gruplanabilir. Bu grupların içerisinde hali hazırda firma tarafından verilenler var ise (marka ismi, renk, slogan gibi) tasarım esnasında bu veriler kullanılır.

Aşağıdaki Kurumsal Kimlik Tasarımı parçalarından istenilenler seçilerek ayrı ayrı talep edilebilir.

TEMEL KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Bu gruptaki çalışmalar hemen her şirket ya da marka için olmazsa olmaz Kurumsal Kimlik materyalleridir.

 • İSİMİsim oluşturma
 • RENKAna renklerin belirlenmesi
 • LOGOLogo (amblem) tasarımı, genel yazı tiplerinin belirlenmesi
 • SLOGANEn iyi temsil kelimesi veya cümlesi oluşturma
 • MASKOTEn iyi temsil maskotu tasarımı
 • KARTVİZİTKartvizit tasarımı

KURUM İÇİ KULLANILAN MATERYALLER

Bu gruptaki çalışmalar ihtiyaç duyan şirket ya da markalar için hazırlanmaktadır.

 • ANTETAntetli kâğıt tasarımı
 • DOSYAKapaklı dosya tasarımı
 • ZARFZarfların tasarımı
 • MATBUUFatura, irsaliye, makbuz tasarımı
 • FAKSFaks formu tasarımı
 • E-POSTAE-posta imzası tasarımı
 • ONLINE YAZIŞMAMicrosoft Ofis için yazışma dokümanları tasarımı

İSTEĞE BAĞLI DİĞER MATERYALLER

Bu gruptaki çalışmalar grafik tasarım ve web tasarım çalışmaları kapsamında değerlendirilir ve her birisi Kurumsal Kimliğin bir parçası olmasına karşı ayrı bir iştir. Tek tek değerlendirilebilir.

 • WEB SİTESİKurumsal web sitesi tasarımı
 • KATALOGBasılı katalog tasarımı
 • KATALOG OnlineOnline katalog tasarımı
 • AMBALAJÜrün ambalaj tasarımı
 • ETİKETÜrün etiket tasarımı
 • BROŞÜRBroşür, insert tasarımı
 • BLOKNOTBloknot tasarımı
 • CDCD kapağı ve CD üzeri tasarımı
 • SUNUM ŞABLONSunum şablonu tasarımı
 • SUNUMVerilen içeriğe göre sunum tasarımı
 • ARAÇAraç giydirme tasarımı
 • YAPIBina iç ve dış cephe tasarımı
 • BAYRAKFlama ve bayrak tasarımı
 • KİTAPÇIKPDF Kurumsal kimlik kitapçığı
hexagon design deneli ayraç

Temel Kurumsal Kimlik Tasarımı

İSİM: MARKA İSMİ OLUŞTURMA

Yeni bir hayat gözlerini dünyaya açarken hep çağıracağınız bir isim gereklidir. Güzel, betimleyen, dile kolay, herkese hoş olsun istersiniz. Markanızın ismi başlangıçların başlangıcıdır. Günler, haftalar bazen aylar sürer bu süreç. Hexagon Design ekibi size özel, sektörünüze ve altyapınıza uygun, her açıdan en doğru ve en uygun marka ismi bulmak için hazırdır!

RENK: MARKA RENKLERİNİN BELİRLENMESİ

Her rengin kendisine özel anlamlarını bir blog yazımıza bırakmak üzere; sektörünüzü araştırırız, ürünlerinizi inceleriz, yapacağınız işe en uygun marka rengini belirlemek için birçok süzgeçten geçirir, eler, değerlendirir, asar, boyar ve kuruturuz. Renklerin dili sizin dilinizdir.

LOGO: AMBLEM VE LOGOTYPE TASARIMI

Logo tasarımı konusunda tamamen özgün, sade, modern çizgilerimizle harikalar meydana getirmek için sizi bekliyoruz. Savunduğumuz Kurumsal Kimlik Tasarımı konularındaki prensiplerimizle Logo Tasarımı yaparak sizin en iyi şekilde ifade edecek bir logo üretiyoruz.

SLOGAN: MARKA SLOGANI OLUŞTURMA

Her şey tamam da ne diye haykıracağız insanlara! Zorlardan zor! Sonsuz alternatif arasından en doğruyu bulabilmek. İşte “creativity”. Biz dedik ki “basit fikir, en iyi iş”. Duyan herkes tuttuk bunu demeli. Okuyan kişi ile de  etkileşim olmalı. Ses getirmeli. Bunu bizi iyi başarıyoruz. Bizde!

MASKOT: MASKOT TASARIMI

Maskot her marka için olmasa da birçok marka için kullanılabilir temel bir kurumsal kimlik materyalidir. Sizin hikayenizin daha somut bir halidir. Maskot tasarımı uzmanlarınca detaylıca tasarlanıp hayatı kısaca planlanan bir karakter olmalıdır. Nasıl mı olacak? Onu da bize bırakın!

KARTVİZİT: KARTVİZİT TASARIMI

Kartvizit belki de bir yetkilinin kendisini ve şirketini anlatmadaki birinci basamağıdır. “İlk izlenim, son izlenimdir” prensibince bu deneyimi size en iyi şekilde yaşatmak için çabalarız. Açık, net, sade, modern ve anlatılmak isteneni en yumuşak şekilde muhatabınıza aktaran bir kartvizit tasarımı hazırlarız. Bi’ deneyin!

Kurumsal Kimlik Tasarımı Örnekleri

Arama yapmak isteğiniz kelimeyi girin ve Enter tuşuna basın