Grafik Tasarım

Grafik Tasarım anlatılmak istenen düşünce, fikir, ürünle ilgili mesajınızı ifade etmek için iki boyutlu tasarım veya üç boyutlu tasarım olarak yapılan görsel çalışmaların tamamıdır.

Grafik tasarım çalışmaları dijital grafik çalışmaları – web, e-mail, online katalog tasarımı vb. – şekilde yapıldığı gibi, offline grafik tasarım çalışması olarak – katalog, broşür, insert, karikatür, ambalaj, etiket tasarımı vb. – gibi de olabilmektedir.

Grafik tasarım çalışmalarının amacı vermek istediğiniz mesajı iletmek, markanızın farkındalığını oluşturmak ve pazarlama gücünüzü arttırmak olarak özetlenebilir. İyi bir grafik tasarım sizi ilk bakışta rakiplerinizin bir adıma önüne çıkartacaktır.

Grafik tasarım çalışmaları reklam ve pazarlama dünyasının her noktasında karşımıza çıkmaktadır. Şöyle üzerinden bir geçecek olursak; katalog tasarımı, broşür tasarımı, dijital e-katalog tasarımı, kurumsal veya marka sunum tasarımı, karikatür tasarımı, süreli yayın, dergi ve bülten tasarımı, ambalaj tasarımı, etiket tasarımı, infografik tasarımı, 3D grafik çizimi, 3D mimari modelleme şeklinde alt parçalara ayrılabilir. Bunun yanında fotoğraf çekimi, ürün fotoğraflama ve fotoğraf işleme alanları da grafik tasarım üst başlığının yan ve yardımcı dalları olarak detaylandırılabilir.

“Tasarım yaptığımız her şeydedir, ama aynı zamanda o şeylerin arasındadır. Hüner, bilim, öykü anlatma propaganda ve felsefenin karışımıdır.”

Erık Adıgard

Hexagon Design; A’dan Z’ye dijital reklam ajansı konsepti sunması itibariyle tüm grafik tasarım işlerini kendi bünyesinde, müşterilerinin taleplerini tek muhatap ile tedarik etmesine imkân sağlayacak şekilde yapılanmıştır. Hexagon Design ile çalışmaya başladığınızda “şu projeyi yapıyoruz ama işin bu kısmını güvenilir şekilde nereye yaptıracağız?” gibi bir düşünceniz olamaz. Her projede sizin için mükemmele ulaşana kadar düşünür ve uygularız.

Grafik çalışmalarında dikkat ettiğimiz en önemli husus çalışmaların genel kurumsal kimlik tasarımı stilinizle uyum içerisinde olmasıdır. Burada dengeyi kurmak çok önemlidir tabii ki! Kurumsal kimlik standardının bozmama adına iletilmek istenen mesajı tam iletememek ile aşırı serbest çalışarak kurumsal kimlikten ve marka konumundan çok uzaklaşmak! İşte bu dengenin olduğu yer Hexagon Design’dır. Basit, gerçekçi, mesajına hizmet eden en iyi tasarım.

“Tasarımı en güçlü şeyler en basit şeylerdir.”

Raymond Loewye

Grafik tasarımının ilk aşaması Kurumsal Kimlik Tasarımı ile başlar. Oluşturulan ana yapı üzerinde inşa edilen materyaller fotoğraf, görsel çalışmalar ve metinlerle desteklenerek güçlendirilir.

“Her nerede kullanılmak için yapılırsa yapılsın bir grafik tasarım çalışması marka algısını inşa etmenin bir parçası olmalıdır.”

Hexagon Design Ekibi

Tasarımlar her alanda şirketinizi / markanızı en iyi şekilde temsil etmeli, sizi hatırlatmalı ve hafızalara yerleştirmelidir. Bunun yolu da farklılaştırmadan geçecektir.

 • SENİN HİKAYEN

  Grafik Tasarım ister online ister offline olsun platformda konu odaklı kurumsal bir anlatıdır. Basit fikir, en iyi iş mottomuzla kendinizi orada bulacaksınız.

 • SENİN STRATEJİN

  Ne yaparsanız yapın iyi bir stratejiniz yok ise verimlilik sağlamak mümkün değildir. Nasıl bir strateji kullanmamız gerektiğini biliyoruz.

 • SENİN MESAJIN

  Grafik Tasarım ile vermek istediğin mesaj, hedeflenen kitle tarafından en net şekilde algılanmalı ve ulaşmalı mesajın ulaşımı ve etkisi maksimize edilmeli.

“Hexagon Desıgn en iyi grafik tasarım çalışmalarıyla sizi farklılaştırmayı hedefler.”

Hexagon Desıgn Ekibi

hexagon design deneli ayraç

Grafik Tasarım Felsefemiz ve Tasarım Aşamaları

3d modelleme ve grafik tasaım

Grafik tasarım çalışmaları firma ya da marka odaklı hazırlanmaktadır. Hexagon Design kurumsal tasarım felsefesi olan “basit fikir, en iyi iş” mottosunun yansımaları her iki tip çalışmada da kendisini hissettirecektir.

Olabildiğince sade bir biçimde ve en iyi şekilde sizi anlatmanın yolunu arar ve buluruz. Herkesin her şeye çok kolay bir biçimde ulaştığının hepimiz farkındayız. Bu kalabalık içerisinde sizi farklı ama bir o kadar da muhatabınızı yormayacak bir tarz ile anlatırız.

Yaptığımız her çalışmayı bir proje olarak değerlendiririz ve o çalışma ile ilgili bir proje yönetimi yaparız. Bu çalışma şeklimiz ile hem ekibimiz hem de müşterilerimiz işin tüm aşamalarını sağlıklı bir şekilde görebilir.

Kurumsal felsefemiz temelinde tüm işlerimiz 6 (Hexagon) ana aşamadan oluşmaktadır. Bu bir katalog, sunum, 3D modelleme, dijital katalog ya da başka bir grafik tasarım çalışması olabilir.

 • KAVRAMA

  Müşterimizi dinleriz. Ne istediğini, nasıl istediğini algılarız. Daha sonra marka analizi, sektör analizi, ürün incelemesi, rakip analizi yaparak müşterimizin bakmadığı objektif bir bakış açısıyla durum tespiti yaparız. Sektördeki benzer çalışmaları inceler, eksik ve üstün yönlerini tespit ederiz. Böylece ilk yapılması gereken iş tanımı ortaya çıkmıştır. Problem belirlenmiştir.

 • BEYİN FIRTINASI

  Proje ekibimiz tarafından tanım üzerine beyin fırtınası yapılır. Kavrama aşamasında elde edilen veriler ışığında; ön fikirler, taslaklar, karalamalar oluşturulur. Nasıl bir konsept olması gerektiği, çalışmanın hikayesi, vurgulanacak noktalar belirlenir. Beyin fırtınası aşamasında elde edilen tüm sonuçlar nihai ya da taslak olarak tasarımı gerçekleştirecek grafikerde toplanır.

 • UYGULAMA

  Birinci ve ikinci aşamalardaki tüm taslakları, beyin fırtınalarından elde edilen verileri tecrübesi ile birleştiren grafiker bu doğrultuda taslak çalışmalar oluşturur. Çalışmalar öncelikle proje ekibi içerisinde tartışılır. Proje ekibinin belirlediği çalışma düzeltilir ve müşterinin ön incelemesine sunulur. Müşteriden gelen geri bildirimlere göre bir sonraki aşamaya geçilir.

 • REVİZYON

  Taslak kapak, sayfa, çizim vb. örnekleri üzerinde müşterinin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılır. Yapılan revizyonlar proje ekibi içerisinde değerlendirilip son halini aldıktan sonra müşterinin nihai grafik tasarım standardı yapılmış olur. Son onayın alınması ile birlikte tüm işin bu örneğe göre düzenlenmesi aşamasına geçilir.

 • DOKÜMANTASYON

  Artık her şey tamam sayılır! Yapılan işin durumuna göre bundan sonraki aşama onay alınan örneklere göre hazırlanır. Katalog ise üzerinde ürün yerleştirmeleri yapılır. 3D Modelleme ise detaylar çizilir. Bir karikatür, bir ambalaj, bir etiket çalışması olabilir. Son nihai bilgilerin tasarıma girişleri yapılır. Yapılması gereken tüm düzenlemeler yapılarak grafik tasarım tamamlanır.

 • SONUÇLANDIRMA

  Hazırlanan grafik çalışması bir toplantı ve sunum ile müşteriye aktarılır. Sunulan nihai çalışma üzerinde – varsa – yapılacak revizyonlar belirlenir. Eksiltme ve ilaveler üzerinde tartışılır. Ürün basılı bir ürünse ne tür bir baskı yapılacağı ile ilgili detaylar netleştirilir. Tüm revizyonlar gerçekleştirildikten sonra grafik çalışması müşteriye teslim edilir.

hexagon design deneli ayraç

Grafik Tasarım Ürünleri

Müşterilerimizin çalıştıkları sektör ve ürün yapılarına göre ihtiyaçları değişmektedir. Yalnızca internet mecrasında çalışmalar yapan bir e-ticaret markasının basılı ürünlere ihtiyacı olmayabilir. Buradaki grafik tasarım çalışmaları banner tasarımı, ürün fotoğraflama ve işleme, dijital reklam tasarımı gibi çalışmalar olabilir. Fakat daha ağırlıklı olarak katalog üzerinden sahada müşteriye birebir pazarlama yöntemi ile satış yapan bir firma için basılı ürün katalog tasarımı çok daha önemli bir hal almaktadır.

Bu doğrultuda Grafik Tasarım ürünleri 3 ana grupta değerlendirilebilir. Dijital olmayan grafik tasarım ürünleri (offline), dijital grafik tasarım ürünleri (online) ve 3D grafik çalışmaları:

OFFLINE: DİJİTAL OLMAYAN GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİ

Bu gruptaki çalışmalar daha çok saha pazarlamasında kullanılan materyallerdir. Online kanaldan gelen müşterilere de tanıtım amaçlı olarak kullanılır.

 • KATALOGBasılı katalog tasarımı
 • BROŞÜRBroşür, insert, föy tasarımı
 • FOTOĞRAFProfesyonel fotoğraf çekim ve işleme, ürün fotoğraflama
 • KARİKATÜRKarikatür tasarımı
 • CDCD kapağı ve CD üzeri tasarımı
 • AMBALAJÜrün ambalaj tasarımı
 • ETİKETÜrün etiket tasarımı
 • GAZETEGazete, dergi ilan tasarımı
 • KAMPANYAKampanya tasarımı
 • DERGİ, BÜLTENDergi ve bülten tasarımı
 • AFİŞAfiş tasarımı
 • YAYINSüreli yayın, kitap tasarımı, dizgi
 • ARAÇAraç giydirme tasarımı
 • YAPIBina iç ve dış cephe tasarımı
 • FUARFuar standı tasarımı ve uygulama
 • INDOORİç mekân tasarımları
 • OUTDOORAçık hava reklam tasarımları – tabela, araç, billboard
 • PROMOSYONÇanta, defter, ajanda, kalem, takvim, saat vb. tasarımı
 • DİĞERMüşteri talebine uygun tasarımlar

ONLINE: DİJİTAL GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİ

Bu gruptaki çalışmalar internet pazarlamasında ve dijital ortamlarda kullanılan ve ihtiyaç duyulan ürünlerdir.

 • WEB SİTESİKurumsal web sitesi tasarımı
 • KATALOG OnlineOnline dijital e-katalog tasarımı
 • BANNERWeb, internet reklamcılığı, sosyal medya banner tasarımı
 • DİJİTAL REKLAMDijital reklam kampanyası tasarımı
 • SUNUM ŞABLONSunum şablonu tasarımı
 • SUNUMVerilen içeriğe göre sunum tasarımı
 • E-BÜLTENE-mailing e-posta pazarlama tasarımı

3D GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİ

Bu gruptaki çalışmalar grafik tasarım ve web tasarım çalışmaları kapsamında değerlendirilir ve her birisi Kurumsal Kimliğin bir parçası olmasına karşı ayrı bir iştir. Tek tek değerlendirilebilir.

 •  3D ÇİZİM, 3D GRAFİK ÇİZİM, 3D MİMARİ ÇİZİM
 • 3D MODELLEME
 • 3D MİMARİ MODELLEME
 • 3D MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME, 3D MİMARİ CEPHE GÖRSELLEŞTİRME
 • 3D KAT PLANI MODELLEME, 3D MEKAN MODELLEME
 • 3D KARAKTER MODELLEME
 • 3D ÜRÜN MODELLEME
 • 3D AMBALAJ MODELLEME
 • 3D İÇ VE DIŞ MEKAN GÖRSELLEŞTİRME
3d-logo-modelleme-ve-grafik-tasarim

Grafik Tasarım Örnekleri

Arama yapmak isteğiniz kelimeyi girin ve Enter tuşuna basın